Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

 

Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

 

Esasy önümlerimiz hassahananyň düşekleri, hassahananyň düşek stollary, hassahananyň bölek ekranlary, gyssagly trolleýler we beýleki hassahana mebelleri we maýyplar oturgyçlary we pyýada ýörelgeler ýaly bejeriş enjamlaryny öz içine alýar.Keselhana düşek esbaplary hem önümçiligimiziň çäginde.Bizden satyn alnan paýlaýjylar Gazagystan, Täjigistan, Wýetnam, Günorta Koreýa, Filippinler, Nigeriýa we Afrika we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryny öz içine alýar.
Hil kepillendirilýär, satyn almak zerurlyklaryňyz bar bolsa bize ýüz tutuň!

8 04 1 006 05 微 信 图片 _20220825174533 ZC03E-01-R hassahananyň düşegi ZC03E-01-G

 


Iş wagty: Awgust-29-2022