微 信 图片 _20220329095048
微 信 图片 _20220329095053
微 信 图片 _20220329095059

HeBei Webian lukmançylyk gurallary söwda kärhanasy, Ltd.

 • Lukmançylyk gurallary

  Lukmançylyk gurallary

 • Webian lukmançylyk

  Webian lukmançylyk

 • Hyzmatymyz

  Hyzmatymyz

 • Biz bilen habarlaşyň

  Biz bilen habarlaşyň

hakdaus

Hebei Webian lukmançylyk enjamlary söwda kärhanasy, 2703-nji otag, A1 blok, Şidai gämi, Guang 'köçesi, Çang' etraby, Hebei welaýatynyň Şijiazhuang şäheri.Kanuny wekili Su Jiujun.Iş meýdany lukmançylyk enjamlaryny satmagy, öňünden gaplanan iýmitleri, lukmançylyk enjamlaryny kärendesine almagy, harytlary ýa-da tehnologiýalary import we eksport etmegi öz içine alýar.

Koprak oka

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

  Awgust-29-2022

  Keselhananyň mebellerini satyn almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!Esasy önümlerimiz hassahananyň düşekleri, hassahananyň düşek stollary, hassahananyň bölek ekranlary, gyssagly trolleýler we beýleki hassahana mebelleri we maýyplar oturgyçlary we pyýada ýörelgeler ýaly bejeriş enjamlaryny öz içine alýar.Keselhananyň düşek esbaplary ...

 • nireden satyn almalydygyny bilmek we daş-töweregine mätäç adamlar üçin satyn almak isleýär

  Awgust-29-2022

  Köp kärhanalar ýa-da şahslar lukmançylyk düşeklerini gözleýärler, nireden satyn almalydygyny bilmek we daş-töweregine mätäç adamlar üçin satyn almak isleýärler, ýöne häzirki wagtda hassahanalaryň köpüsini satyjylardan satyn almak aňsat däl we ýerli bahalar gymmat, şonuň üçin satyn almak köp adam üçin tygşytly däl....

 • Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?

  Awgust-29-2022

  Keselhana düşekleriniň haýsy wezipeleri bolmaly?Her kim hassahananyň düşeklerine düşünýär öýdýärin, ýöne hassahana düşekleriniň aýratyn funksiýalaryny hakykatdanam bilýärsiňizmi?Keselhana düşekleriniň funksiýalary bilen tanyşdyraýyn.Keselhana düşegi şepagat uýalarynyň bir görnüşidir.Gysgaça aýdylanda, garrylar üçin düşek ...

Koprak oka