Keselhana enjamlary ABS infuziýa trolleýsi

Keselhana enjamlary ABS infuziýa trolleýsi

1. Ölçegi:
830 * 640 * 1500mm

2.Material:
Araba lukmançylyk enjamy ýokary güýçli ABS materialdan bir bölek ABS plastmassa ýokarky tagtadan, ýokary derejeli dizaýn bilen örtülen, aç-açan ýumşak plastmassa aýnadan ýasalýar.

3. Goşundy:

Köp gaply gap, tozan sebedi, iňňe taşlaýjy, peýdaly gap, ammar gutusy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Model belgisi ITT001 / ITT003 / ITT004
Ulanylýan sahna Keselhana, klinika, lukmançylyk ulanylyşy
Ölçegi ITT001: 830 * 640 * 1500, ITT003: 620 * 470 * 910,
ITT004: 650 * 500 * 1500
gatlaklary Bir / iki / üç / dört islege bagly
Kastorlar 4 Kastor (Tormozly iki kastor)
Materail ABS we alýumin sütünleri
MOQ 10 Set
Dizaýn stili Döwrebap

 

Haryt suraty

输液 车 系列 JH-ITT001 主 图

 

Kompaniýanyň tertibi

公司 详情 1 公司 详情 3 1

 

Soraglar :

S: Siz zawodmy?
J: Hawa, hassahananyň mebellerini öndüriji we dizaýner, lukmançylyk önümlerini baglanyşdyrýarys.Öz gözleg we gözleg toparymyz bar, ilkinji zawodymyzy 2009-njy ýylda döretdik, 13 ýyllyk ösüşden soň, täze döwrebap zawod gurduk, Russiýada we Koreýada daşary ýurt ammarymyzy gurýarys.

Q: Hilini nädip kepillendirýärsiňiz??
J: Önümleriň hilini üpjün etmek üçin zawodymyzda doly hil gözegçilik ulgamy bar we ISO13485:
1.IQC: (Gelýän hil gözegçiligi)
2.PQC: (Amalyň hiline gözegçilik)
3.FQC: (Hiliň soňky gözegçiligi)
4.OQC: (çykýan hil gözegçiligi)

Q: Customörite önümleri kabul edýärsiňizmi? ?
J: Gözleg we gözleg toparymyz täze stilleri hödürlemegi dowam etdirer, bu stiller her gezek sergide müşderiler üçin iň özüne çekiji.Mundan başga-da, gözleg we barlag topary müşderilerden ýöriteleşdirilen stilleri alanda jikme-jik dizaýn çyzgylaryny çekip biler, nusga öndürmek üçin önümçilik bilen hyzmatdaşlyk edip biler we bu işde müşderilere peýdaly we bazar töwekgelçiliklerinden gaça durýan kämilleşdiriş meýilnamalaryny teklip edip biler.

S: Haýsy goşmaça satuw hyzmatlaryny hödürleýärsiňiz?
J: Size zerurlyklaryňyza görä satuw meýilnamalarynyň, satuw afişalarynyň we satuw broşýuralarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, wagtynda biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

Q: Kepillik syýasaty näme?satuwdan soňky hyzmat?
J: Biziň kepilligimiz bir ýyl kepillik, bäş ýyl tehniki hyzmat, on ýyllyk ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek.Mundan başga-da, satuwdan soň ulanyşa çenli satuwdan soňky hyzmatyň doly toplumyny hödürleýäris.mesele bar bolsa, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we 48 sagadyň içinde çözgüt teklip ederis.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň