B01-1 Tekiz hassahananyň düşegi

B01-1 Tekiz hassahananyň düşegi

  1. Nauşnik / Tagta: Adaty poslamaýan polatdan ýasalan krowat
  2. Goragçylar: dinönekeý garawullar
  3. Krowatyň üstü: 1950x900mm ýokary hilli zarba zolagy
  4. Iň köp ýük agramy: 240kgs
  5. Doly uzynlygy: 2030mm
  6. Doly ini: 930mm

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nauşnik / Tagta:

Dinönekeýposlamaýanpolat krowat kellesi

Goragçylar:

Dinönekeý garawullar

Krowatyň üstü:

Qualityokary hillizolakly zolakdüşegiň üstü 1950x900mm

Iň köp agram:

240kgs

Doly uzynlygy:

2030mm

Doly giňligi:

930mm

Görnüşler:

Infuzion stendi, Zeýkeş çeňňegi, tekje

HS KOD

940290


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň